กรณีการติดตั้งโปรแกรมมีปัญหา 

 • ปกติโปรแกรมจะอัพเดตให้อัตโนมัตทุกครั้งเมื่อมีอัพเดต แต่ถ้าพบว่าเครื่องมีปัญหาการอัพเดตให้พิจารณาติดตั้งใหม่ หรือ restart เครื่องแล้วลองใหม่อีกครั้ง
 • ตรวจสอบเวลาของนาฬิกาในเครื่องPC ว่า Sync อัพเดตหรือไม่ กรณีที่ไม่แน่ใจให้ทำการsync ใหม่ก่อน วิธี ด้านล่าง
 • ให้ร้านทำการ Uninstall โปรแกรมBS ออกจากระบบเครื่องก่อน  แล้วจึงค่อยติดตั้งใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ควรติดตั้งใช้งานโปรแกรมรุ่นปัจจุบันเท่านั้น  เลื่อนดูวิธีลบด้านล่าง  หลังจากนั้นให้ทำการลบFolder ไฟล์ตกค้างทิ้งให้หมด 
 • ก่อนติดตั้งโปรแกรม ให้ปิดระบบ Antivirus ก่อนชั่วคราว ในกรณีที่ Antivirus ไม่อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรม
 • กรณีติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่แล้วยังมีปัญหาให้ใช้เวอร์ชั่นเก่ากว่าที่ลงท้ายด้วย xx.xx.0 แทนแล้วกดอัพเดต  รุ่นปัจจุบันลบลงใหม่ ให้ลง v.1.13.0 ก่อนเสมอ
 • ในกรณีฉุกเฉิน ร้านสามารถข้ามการอัพเดตใช้โปรแกรมรุ่นปัจจุบันเข้าทำงานบริการลูกค้าก่อนกรณีเร่งด่วนได้ โดย
 1. ปิดไวไฟ/อินเตอร์เนตของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน
 2. ทำการเปิดโปรแกรมจนถึงหน้า Login
 3. ทำการใส่username  , password
 4. ทำต่อคอมพิวเตอร์เข้าไวไฟ/อินเตอร์เนตอีกครั้ง
 5. กด Login

ทั้งนี้ร้านจำเป็นต้องอัพเดตโปรแกรมตามมาในภายหลัง เพื่อป้องกันปัญหาจากการทำงานผิดปกติของโปรแกรมรุ่นเก่ากว่า และการใช้ฟังชั่นไม่สมบูรณ์

BS Program v.1.13.0

โปรแกรมฐาน ก่อนอัพเดต

 

BS Program v.1.13.5

โปรแกรมPCรับพัสดุ

BS Program v.1.14.23

โปรแกรมPCรับพัสดุ

BS Program v.1.14.0

โปรแกรมฐาน PCรับพัสดุ

BS Program v.1.12.0

โปรแกรมPCรับพัสดุ

BS Program v.1.11.0

โปรแกรมPCรับพัสดุ

*ดูเบอร์สาขาอื่นได้

BS Program v.1.6.0

โปรแกรมPCรับพัสดุ

BS Program v.1.5.0

โปรแกรมPCรับพัสดุ

Sync อัพเดตเวลา นาฬิกาในPC 

1 กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีเวลา ไม่ตรงกับเวลามาตรฐานอ้างอิงกลาง จะทำให้ไม่สามารถLogin เข้าสู่ระบบได้ ให้เข้าไปที่ setting ของเครือง

2 เลือก หัวข้อ เวลาและภาษา Time & Language

3 ที่หัวข้อ วันและเวลา Date&Time กดปุ่ม Sync now รอสักครู่ ระบบจะอัพเดตเวลาให้ จากนั้น ให้ลองเข้าโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

วิธีการลบโปรแกรม BS ก่อนการลงโปรแกรมใหม่ กรณีมีปัญหาอัพเดตไม่ได้

1 เข้าไปที่ settings รูปเฟืองของwindow 

2. เลือก Apps

3. เลื่อนหา โปรแกรม FlashHome version  แล้วกดปุ่ม Uninstall

4. ทำการกดตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นการลบโปรแกรม  จากนั้นลบFolder โปรแกรมที่ตกค้างออก

5. Restart คอมพิวเตอร์ใหม่อีแล้วลงโปรแกรมใหม่อีกครั้ง