Flash Home Support Topics

หัวข้อสนับสนุนการดำเนินการสำหรับผู้ประกอบการแฟลชโฮม เท่านั้น แบ่งตามช่วงเวลา การเจอปัญหา ซึ่งเป็นคำคำถามที่ถามบ่อยของผู้ประกอบการแฟลชโฮม

ประเด็นก่อนเข้าทำงาน หรือใช้งานระบบ

ประเด็นระหว่างการทำงาน หรือใช้งานระบบ

ส่งพัสดุไป ลาว-เวียงจันทร์

How to

จัดการคำร้องคงค้าง ที่หาไม่เจอ

How to

พิมพ์สลิปใบเสร็จรับเงินอีกครั้ง / เพิ่ม ข้อมูลร้านที่หัวใบเสร็จ สำหรับลูกค้านิติบุคคล

How to

ลำดับ การจ่าหน้า ที่อยู่

Guideline

รับบาร์โค้ดเล็ก แต่ระบบขึ้นข้อความ พัสดุไม่ใช่ของลูกค้ารายนี้

How to

ปัญหาเกิดหลังการทำงาน หรือใช้งานระบบ

เครื่องพิมพ์ลาเบลมีปัญหา

How to

เช็คพัสดุตกค้างสาขา

How to

ข้อกำหนดการรับกระท่อม และกัญชา

Delivery Policy

การยืนยันยอดIncentive FHทั่วไป 

How to

วางบิล FH

How to

วิธีดูสรุปรายรับแต่ละวัน และคำนวนรายได้ขั้นต้นของสาขา

How to

ค้นหาสาขาFlashอื่นๆ

How to

มีปัญหาการทำงานของ Flash Home สามารถส่งมาได้ที่ email หรือฝากเรื่องไว้ใน กระดานสนทนาได้เลย