การส่งกระท่อม-กัญชา

การส่งกระท่อม หรือ กัญชา

แฟลช อนุญาตให้ ส่งได้ เฉพาะ กรณี ส่งส่วน ใบกระท่อม หรือ ใบกัญชา เท่านั้น  ห้ามส่งต้น ราก ดอก ให้ทำการบรรจุห่อโดยใส่กระดาษมาก่อน แล้วนำใส่กล่อง ก่อนนำมาส่ง

หมายเหตุ การจัดส่งพัสดุ อาจมีการสุ่มตรวจค้นโดยสุนัขตำรวจ ที่คลังคัดแยกพัสดุ

ยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิด ตามพระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ เช่น ฝิ่น (รวมถึงต้นฝิ่น ดอกฝิ่นและใบฝิ่น) มอร์ฟีน โคเคน เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี สารอีเฟดรีน สารแอมเฟตามีน เป็นต้น สำหรับสารเสพติดอื่นที่มีเงื่อนไขตามกฎหมายในการห้ามรับส่ง และสามารถจัดส่งได้ สามารถตรวจสอบได้จากตารางข้อมูลด้านล่าง

Flash สามารถส่งใบกัญชา หรือ ใบกระท่อม ได้แล้ว แต่ ให้ส่งมาเป็นแค่ ใบเท่านั้น เด็ดมาให้เรียบร้อยก่อน บรรจุให้มิดชิด ห่อด้วยกระดาษแล้วใส่ในกล่อง

การส่งยาเสพติด เป้นสิ่งผิดกฏหมาย ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2519 แม้มีข้อยกเว้นใน พรบ.ปี2564 ในพืชบางชนิด ขอให้ผู้ส่ง ใช้ความระมัดระวัง ทำตามข้อกำหนดการจัดส่งอย่างเคร่งครัด

การจัดส่งอาจมีสุนัขตำรวจเข้าดม สำรวจที่คลังคัดแยกต่างๆ

ต้นกัญชา ถ้ามาทั้งต้น ไม่สามารถจัดส่งได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *