Monthly Archives: February 2022

Flash ยกเลิกบริการ ผ่านขนส่งรวม

การให้บริการรับพัสดุผ่าน จุดรับขนส่งรวมโดย Shiip Smile , Plus Express และ C Plus Express จะให้บริการเป็นวันสุดท้ายคือวันที่ 23 ก.พ. 2565 ขอให้ขุดรับทำการเคลียร์ พัสดุตกข้างให้หมด และไม่รับเข้าพัสดุแฟลช หลังมีการตัดรอบไปแล้ว กรณีลูกค้าต้องการส่งพัสดุกับ Flash Express สามารถใช้บริการผ่านจุดบริการตรง Flash Express / Flash Home ที่มีระบบประสานงาน ติดตามพัสดุ เพื่อให้บริการได้ทั่วถึงเมื่อมีปัญหา ต้องการการประสานงานระหว่างการจัดส่ง สำหรับจุดบริการขนส่งรวมอื่นๆ ให้รอประกาศจากทางสำนักงานใหญ่ อย่างเป็นทางการอีกครั้ง