Flash-Loas1

Flash Laos2

จุดรับแฟลชโฮมสามารถส่งพัสดุไปที่เวียงจันทร์ได้

ค่าบริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

  1. ส่งไปจุดรับ ที่จังหวัดหนองคาย ค่าบริการตามมาตรฐานของ Flash คิด ณ ต้นทางผู้ส่ง
  2. ส่งต่อเข้าสู่เวียงจันทร์   ค่าบริการมาตรฐาน นำส่งพัสดุข้ามประเทศ คิด ณ ปลายทางผู้รับ   

ติดตามสถานะพัสดุ เมื่อส่งต่อข้ามประเทศ ที่ Tel 063-939-1782

ห้ามระบุชนิดสินค้า บนหน้ากล่องโดยเด็ดขาด และต้องแพคพัสดุให้แน่นหนา ห้ามกลิ้งในกล่องอย่างเด็ดขาด
 

Flash home ต้องทำการกรอกข้อมูลผู้รับตามที่กำหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น เพื่อส่งไปลาว

เบอร์ผู้รับ 063-939-1782   (เป็นเบอร์จุดคัดแยกที่หนองคาย-ลาว)

พื้นที่ให้ เลือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย LAOS

ที่อยู่ให้ ใส่  (name : xxxx tel: xxxx) หมู่2    

-ใส่ชื่อเบอร์โทรผู้รับเป็นภาษาอังกฤษ ไว้ในวงเล็บ

การจัดส่งไปที่เวียงจันทร์ Vientiane Capital , Sisattanak District , Donkoy Village

เบอร์ประสานงาน กรณีมีปัญหา
Tel +8562077798280 ชิปปิ้งฝั่งลาว
Tel 0639391782 คุณลา ฝั่งไทย

Location รับสินค้าที่ฝั่งเวียงจันทร์ : https://maps.google.com/?q=17.932692,102.650513 

Location อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ให้ปลายทางรอการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ขนส่งทางฝั่งลาวติดต่อไป