วิธีการรับ Lazada DOF-Flash และ ข้อกำหนดของ ลาซาด้าที่ต้องรู้

เมื่อลูกค้านำพัสดุมาส่งให้ทำการตรวจสอบก่อน

ข้อกำหนดของLazada ก่อนรับพัสดุ

 1. พัสดุต้องบรรจุอยู่ในกล่องหรือซองที่แข็งแรง ห้ามใช้กล่องแบรนด์ขนส่งค่ายต่างๆ และห้ามใช้กล่องของเหล้าเบียร์ แอลกอฮอล์ ทุกชนิดอย่างเด็ดขาด
 2. บาร์โค้ด ร้านค้าต้องพิมพ์มมาแปะไว้ด้านหน้ากล่อง หรือ ซองแล้ว และบาร์โค้ดต้องมีขนาด ไม่เล็กกว่า 6″x4″ (150x100mm) อย่างเด็ดขาด ห้ามย่อ ถ้ามีขนาดเล็กส่งมาให้ทำการแก้ไขก่อน
 3. หน้าพัสดุ ต้องมีบาร์โค้ดขนส่ง เพียงบาร์โค้ดชุดเดียวเท่านั้น และห้ามมีรายละเอียดสินค้า มูลค่าสินค้า ซึ่งเป็นส่วนของลูกค้า อยู่หน้าพัสดุไว้กับบาร์โค้ดขนส่งอย่างเด็ดขาด ต้องตัดใส่ไว้กับสินค้าเท่านั้น
 4. โลโก้ ด้านบน ซ้าย แปลว่า จุดรับเข้าคือ ขนส่งไหน และ โลโก้ด้านบน ขวา แปลว่า นำจ่ายปลายทางโดยขนส่งไหน  กรณีแฟลช ต้องเป็น โลโก้แฟลชทั้ง2ข้าง
 5. ต้องมีรหัส DOF ขึ้นที่ด้านล่าง ขวา  เท่านั้น  ถ้าเป็น MER เป็นรหัสของคูเรียเข้ารับที่บ้านร้านค้า (Flash Home สามารถเก็บไว้ให้กับคูเรียที่มารับ ยิงงานด้วย ระบบVIPได้ แต่สาขาจะไม่ได้อะไร) 
 6. ถ้าเป็นรหัสและโลโก้ LEX ซึ่งเป็นของขนส่ง Lazada Express ต้องส่งกับจุดรับพัสดุลาซาด้ากำหนด ไว้เท่านั้น จุดรับ LEX https://map-th.lel.asia/ *ต้องอนุญาตให้เข้าถึงlocation ได้ ก่อน

วิธีรับ

 • FH รับลาซาด้า DOF ที่เมนู “รับพัสดุบาร์โค้ดเล็ก” ช่องเบอร์โทรไม่ต้องกรอก ให้คลิก ลูกค้า Drop off ข้างใต้ช่องเบอร์โทรแทน แล้วทำการรับพัสดุปกติ 
 • กรอกหมายเลขพัสดุ หรือใช้เครื่องแสกนบาร์โค้ดยิง ที่ช่องหมายเลขพัสดุ แล้วทำตามขั้นตอนตามลำดับ ชั่งน้ำหนัก วัดขนาด 
 • ห้ามเก็บเงินค่าขนส่งร้านค้าโดยเด็ดขาด ลาซาด้าเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเองกับสำนักงานใหญ่ ระบบBSของFHจะไม่หักเงิน 
 • ร้านมีเวลา ส่งพัสดุเข้าคลังก่อน 2ทุ่ม ณ วันที่รับในการส่งต่อพัสดุDOF ให้กับFX/คูเรีย  ห้ามค้างข้ามวันอย่างเด็ดขาด กรณีข้ามวันให้คีย์รับในวันทันไปแทน
 • กรณีมีข้อความเตือนร้านยังไม่พร้อมจัดส่ง RTS  ให้แจ้งร้านกดยืนยันพร้อมจัดส่งในระบบของร้านลูกค้าให้เรียบร้อยก่อนถึงจะรับได้ หรือกดในแอพก็ได้

เข้าไปส่งคำของเปลี่ยนขนส่งได้ที่ เมนู >ข้อมูลส่วนตัว>หัวข้อบริษัทขนส่ง>เลือกยื่นคำขอเปลียนขนส่ง

ระบุเหตุผลว่า เนื่องจากร้านค้าอยู่ใกล้กับขนส่ง …… ทำให้สามารถจัดส่งสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภาพกว่าส่งปัจจุบัน จึงขอเลือกส่งแบบ Dropoff ที่…….

น้ำหนักสูงสุด 50Kg. ก+ย+ส 280cm.
ทั้ง3ด้านต้องไม่ยาวเกิน 150cm.