ตัวอย่างบาร์โค้ด

รับคืนสินค้าผ่านแฟลช

การรับคืนสินค้า Lazada และข้อกำหนด ของ ลาซาด้าที่ต้องรู้

เมื่อลูกค้านำพัสดุมาส่งให้ทำการตรวจสอบก่อน

ข้อกำหนดของLazada ก่อนรับพัสดุ

  1. พัสดุจะต้องบรรจุอยู่ในกล่อง หรือซองที่แข็งแรง ห้ามใช้กล่องบริษัทขนส่งค่ายต่างๆ และห้ามใช้กล่องเหล้าเบียร์ แอลกอฮอล์ ทุปชนิดอย่างเด็ดขาด
  2. บนกล่องหรือซอง ต้องไม่มีบาร์โค้ดขนส่งเก่า ที่ใช้ส่งแล้ว ถ้ามีให้แกะออก หรือใช้เทปสีทึบปิดให้เรียบร้อยก่อน
  3. ลูกค้าต้องได้รับการยืนยัน อนุมัติให้คืนสินค้าก่อนแล้ว จากในระบบของลาซาด้า เท่านั้น ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันให้คืนสินค้า จะได้รับหมายเลขพัสดุ พร้อมแจ้งชื่อบริษัทขนส่งสำหรับส่งคืน สำหรับส่งคืนสินค้า
  4. ลูกค้าสามารถพิมพ์ใบคืนสินค้ามาแปะไว้หน้ากล่อง หรือ เพียงแสดงหมายเลขพัสดุที่จุดรับของแฟลช ก็ได้
  5. บาร์โค้ดที่ใช้ส่งคืนลูกค้าต้องระบุส่งคืนผ่านFlash Express มาตั้งแต่แรก จะมีชื่อกำกับ รหัสขึ้นด้วย TH

วิธีการรับคืนสินค้า

  • FH รับคืนสินค้าลาซาด้าที่เมนู “รับพัสดุบาร์โค้ดเล็ก” ช่องเบอร์โทรไม่ต้องกรอก ให้คลิก ลูกค้า Drop off ข้างใต้ช่องเบอร์โทรแทน แล้วทำการรับพัสดุปกติ 
  • กรอกหมายเลขพัสดุ แล้วทำตามขั้นตอนตามลำดับ ชั่งน้ำหนัก วัดขนาด 
  • ห้ามเก็บเงินค่าขนส่งลูกค้าโดยเด็ดขาด ลาซาด้าเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเองกับสำนักงานใหญ่ ระบบBSของFHจะไม่หักเงิน 

กรณีลูกค้ายังไม่มีบาร์โค้ดคืนสินค้า

  • แจ้งลูกค้าให้ทำการกดคำขอยืนยันคืนสินค้าในระบบLazada ให้เรียบร้อยก่อน
  • วิธีกดคำขอคืนสินค้า ลาซาด้า ดูได้ที่ด้านล่าง