การจัดการคำร้องค้างเก่า

การมีคำร้องค้างที่ไม่จัดการ อาจนำไปสู่ค่าปรับจำนวนมากกับสาขาที่ไม่ทำการตอบกลับได้

ซึ่งเป็นความเสียหาย แก่ร้านที่ไม่ตอบกลับคำร้องภายใน 24ชั่วโมง ฉนั้น ร้านจึงควรตรวจสอบคำร้องทุกครั้ง ที่เมนูคำร้อง แล้วทำการตอบคำร้อง 

ทว่ากรณีที่คำร้องเปิดเมนูขึ้นมาแล้ว แต่หาไม่เจอ ให้ทำการเช็คย้อนหลังกลับไปจากวันที่ปัจจุบัน โดยดูที่หัวข้อ “รายการคำร้องเปิด”

จากนั้น เลือกวันที่ย้อนหลังกลับไป

แนะนำให้ทำการพิมพ์วันที่ย้อนหลังออกไปเอง เช่น ให้ใส่เป็น 2019-01-01 เพื่อเช็คย้อนกลับไปได้ยาวกว่าที่กดได้จากระบบ  แล้วกดปุ่ม ค้นหา ด้านข้าง

ใส่วันที่ย้อนหลังเสร็จแล้ว กดค้นหา

เพียงเท่านี้ก็จะได้คำร้องที่ค้างเก่า แต่ไม่แสดงผลขึ้นมาให้เห็นโดยค่ามาตรฐานของโปรแกรม