พรบ.ชั่งตวงวัด

มาตรา 25 ที่ คลิก

การชั่งน้ำหนัก และวัดขนาด

Flash รับน้ำหนักพัสดุได้ มากที่สุด 50KG  และมีขนาดที่กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 280 CM. และทั้ง3ด้านต้องไม่มีความยาวเกิน 150 CM. บันทึกตามจริงเพื่อการคำนวนราคาที่ถูกต้อง และให้ง่ายต่อการติดตามพัสดุ

แนวทางการแพคพัสดุ คลิก

สำหรับพัสดุทั่วไป ส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักไม่เกิน 30 KG ให้เลือกใช้เครื่องชั่งชนิด Digital ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ความละเอียด 0.01 กรัม   โดยร้านอาจมีเครื่องสำรองชนิดตราชั่งสปริง แบบความละเอียด ที่ไม่เกิน 15KG สำหรับงานทั่วไปได้

สำหรับพัสดุที่น้ำหนักเกิน 30KG ให้เลือกใช้เครื่องขั่งที่มีฐานกว้าง สำหรับพัสดุขนาดใหญ่ ความละเอียด 0.1 กรัม โดยร้านอาจมีเครื่องสำรองชนิดราชั่งสปริง แบบความละเอียด ที่ไม่เกิน 60 KG

กรณีเครื่องเสีย หรือไม่มี อาจะใช้เครื่องชั่งน้ำหนักตัว โดยให้คน อุ้มพัสดุไว้แล้วชั่ง เอาน้ำหนักมาลบกับน้ำหนักตัวคนอีกที ก็ได้

ทั้งนี้เครื่องชั่ง จะต้องเป็นเครื่องชั่งที่ได้มาตรฐาน มีใบรับรองจาก สำนักงานกลางชั่งตวงวัด หากใช้เครื่องชั่งไม่มีใบรับรอง โทษตามมาตรา 25 วรรค 1 รับโทษตามมาตรา 70 แห่งพ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

แนวทางการวัดขนาด

การวัดขนาดพัสดุรูปแบบต่างๆ

1 เป็นกล่องสี่เหลี่ยม  ให้วัดตามจริงของกล่อง กว้าง ยาว สูง   การใส่ข้อมูลในระบบ BS สามารถวัดด้านไหนก่อนก็ได้ ใส่ลงได้เลย  เพียงลงให้ครบ3ด้าน เท่านั้น  เพื่อให้กรณีตามหาพัสดุ สามารถประเมินขนาดกล่องได้ง่ายอีกด้วย

2 พัสดุ เป็นถุงพลาสติก หรือกระสอบ ให้วัดตามจริงของพัสดุที่อยู่ในถุง  ส่วนที่เป็นจีบซอง ให้พับกลับลงมาแนบสนิทกับพัสดุ พยามรีดลมออกจากซอง   

2.1 แต่ในกรณีที่เป็นเสื้อผ้า ให้วัดกว้าง ยาว  แต่ความหนา หรือสูง ถ้ากดแล้วยุบได้ ให้วัดตามที่ยุบ ได้ แต่ถ้าแน่น กดไม่ลงแล้วให้วัดตามจริงได้เลย

2.2 ถ้ามาเป็นกระสอบหนา ให้วัดตาม กว้าง ยาว แล้วส่วนนูนหนาตามปกติ

3 พัสดุเป็นซองกระดาษ ซองพลาสติก การ์ด รูปภาพ สำเนากระดาษ หรือมีเสื้อผ้า พัสกดุภายในกดยุบได้ มีความนุ่ม เมื่อวัดภายนอกแล้วความหนาไม่เกิน 6 CM. ยาวไม่เกิน 42 CM. มีน้ำหนัก น้อยกว่า3 Kg อนุโลมให้ลงเป็นขนาดบางได้ คือ 1x1x1  ไม่ต้องวัดซ้ำ  ทั้งนี้ ขนาดกว้าง ยาว ต้องไม่เกิน 42×42 CM. เท่านั้น กรณีเกิน ให้วัดใส่ขนาดตามจริง ถ้าพัสดุภายในเป็นของแข็ง มีกล่องข้างในไม่อนุโลม เงื่อนไขนี้

3.1 กรณีที่เป็นกระดาษ ต้องใส่ซองพลาสติกกันน้ำได้ เท่านั้น วัดตามส่วนขยาย สูงขึ้นมาถ้าไม่เกิน 4 CM. ไม่ต้องวัดซ้ำ ทั้งนี้ ขนาดกว้าง ยาว ต้องไม่เกิน 42×42 CM.เท่านั้น กรณีเกินให้วัดใส่ขนาดตามจริง