การส่งต้นไม้

ต้องใส่ต้นไม้ไว้ในกล่องเท่านั้น และทำการมัดโยงค้ำต้นไม่กับกล่องให้แน่นหนา ส่วนของกระถาง ดิน ให้หุ้มด้วยห่อพลาสติก ทุกครั้ง

การส่งผลไม้

จะไม่มีการรับประกันความเสียหายทุกกรณี ผู้ส่งต้องบรรจุให้แน่นหนา  ทำการล้อคต้นไม้กับกล่องให้ดี แม้ว่าคว่ำกล่อง ต้นไม้ต้องไม่ขยับลงมาทับใบได้ และมีวัสดุกันกระแทก ให้เหมาะสม แนะนำให้ใช้ฟองน้ำ หรือ กระดาษเส้น กระดาษขยำใส่เป็นตัวกันกระแทก ห้ามให้ผลไม้กลิ้งไปมาได้ในกล่องอย่างเด็ดขาด

แนวทางการห่อ หรือบรรจุสิ่งของเบื้องต้น

กฏเหล็ก : ของต้องอยู่ในกล่องหรือ ซองพัสดุ ทุกรณี ห้ามให้พนักงานเห็นสินค้าหรือของจากภายนอกเด็ดขาด

 1.  บรรจุภัณฑ์
  • พัสดุต้องอยู่ในกล่อง หรือถุงห่อพลาสติกสีทึบมองไม่ทะลุะผ่าน เท่านั้น และต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของพัสดุ ถ้ากล่องใหญ่เกินไป สามารถตัด แล้วพับความสูงกล่องลงมาได้ วิธีตัดลด เพิ่มขนาดกล่อง ดูคลิบวีดีโอด้านล่าง
  • กรณีส่งของที่เป็นของเหลว หรือ แตกได้ มีความละเอียดอ่อน หรือมีความเสี่ยงที่จะเสียรูปร่าง  ผู้ส่งต้องใส่วัสดุกันกระแทก ให้เพียงพอ ฝาเกลียวต้องพันด้วยเทปซ้ำภายนอกอีก1 ครั้ง
  • ใช้กระดาษหรือพลาสติกกันกระแทกในการแยกพัสดุให้เป็นสัดส่วน  ใช้วัสดุอย่างอื่นมาใส่ให้เต็มกล่อง เพื่อยึดพัสดุของเราให้อยู่กับที่     
  • ห้ามใช้บรรจุภัณฑ์เป็น ผ้า อย่างเด็ดขาด ติดเทปไม่ได้
  • ห้ามห่อบับเบิ้ลกันกระแทกไว้นอกกล่อง กล่องโฟมต้องอยู่ในกล่องกระดาษ
 2. วัสดุกันกระแทก บับเบิ้ล ถ้าพัสดุมีน้ำหนักมากกว่า 1KG ให้พันรอบอย่างน้อย 2-3 ทบ หรือใช้กระดาษเส้น การดาษขยำ (รับน้ำหนักได้ดีกว่า) สอดเข้าไป จนทำให้พัสดุที่อยู่ภายในไม่ขยับเขยื่อน เมื่อปิดกล่อง 
 3. การปิดเทปที่กล่อง กรณีกล่องมีน้ำหนักมากกว่า1KG ให้ติดเทปที่สันข้างกล่อง เพิ่มเติมนอกจากแนวผ่ากลางกล่อง และกล่องที่หนักมากกว่า 6KG ให้ติดเทป คาดกลางกล่องแบบขวางเพิ่มทั้งด้านบนและด้านล่างกล่อง
 4. การปิดเทป 2 ชั้น ให้ติดแบบเหลื่อมกันอย่างน้อย 1-2 CM. ตามแนวยาวตลอดแนว ไม่ทับซ้ำที่เดิมลงไปตรงๆ
 5. การแพคสินค้าทุกชนิด ต้องไม่ให้บุคคลภายนอก รู้ถึงมูลค่าสินค้า ยกเว้นกรณีเก็บเงินปลายทางเท่านั้น ต้องบรรจุลงหีบห่อไม่ให้รู้ว่าอะไรอยู่ข้างใน ทุกครั้ง
 6. ห้ามซ้อนกล่องที่มีขนาดต่างกัน กรณีซ้อนกล่องขนาดเดียวกัน ให้พันเทปสีทึบตรงแนวระหว่างกล่องด้วยสีทึบอย่างน้อย3รอบ ให้เหลื่อมกันแล็กน้อยในแต่ละรอบ และพันเทปไขว้ตัดกันอีกอย่างน้อย 2 แถบ ร้านอาจเพิ่มใส่ถุงพลาสติกห่ออีกชั้น เพื่อความปลอดภัย
 7. แนวทางการวัดขนาดพัสดุ คลิก

การแพคกรณีซ้อนกล่อง

ให้ใช้เทปสีชา สีทึบพันรอบบริเวณรอยต่อ อย่างน้อย 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้มีแนวพันเหลื่อมกันเล็กน้อย (แนวสีม่วง) จากนั้นพันตามแนวตัดขวางอีก 2แนวที่เหลือโดยรอบทั้งหมด (แนวสีส้ม)

ห้ามใช้กล่องที่มีขนาดแตกต่างกันโดยเด็ดขาด ถ้าขนาดไม่เท่ากันให้เปลียนกล่องหรือเสริมพับกล่องให้มีขนาดใกล้เคียงที่สุดแล้วพันเทปตามแนว รอยต่อให้แน่นหนา แล้วใส่ถุงสีทึบอีกชั้น