ยืนยันยอดรายได้เรียกเก็บเพิ่มเติม

ทุกเดือน Flash home มีหน้าที่ส่งใบเรียกเก็บ รายได้เสริม จากระบบด้วยตัวเอง หากไม่ส่งเรื่องหรือส่งใบเรียกเก็บมาตามที่กำหนดแล้ว ถือว่าFH สาขานั้น สละสิทธิ์การเรียกรับรายได้

รายได้ส่วนเพิ่ม เกิดจากงานรับ ที่FHจะยังไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้คือ

งาน Drop-Off และงานขายประกันเพิ่มเติมให้ลูกค้า อัตราตามที่บริษัทกำหนด

วิธีเรียกเก็บรายได้

1 เรียกเก็บโดยส่งเอกสารวางบิลไปยังฝ่าย บัญชี บริษัท  ตัวอย่างไฟล์ใบเสร็จรับเงิน คลิก

2 เรียกเก็บโดยให้แจ้งเรื่องให้ฝ่ายบัญชีทำการออกใบเรียกเก็บแทน หักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ โดยทุกๆต้นเดือน
ระหว่างวันที่ 3 และต้องกรอกให้เสร็จก่อนถึงวันที่ 20  ของแต่ละรอบเดือนบัญชี ให้ทำการส่งคำสั่งเรียกเก็บที่ นี่ คลิก

2.1 ทั้งนี้ การให้ฝ่ายบัญชีทำการเรียกเก็บ หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ สาขา FH จะต้องทำการลงทะเบียนข้อมูลภาษีให้เสร็จสิ้นก่อน ที่เมนู ข้อมูลภาษี และทำการส่งรายละเอียดที่กำหนดที่ ข้อมูลลงทะเบียนภาษี

2.2 กรณีที่อยู่จัดส่งเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย ไม่ตรงกัที่อยู่หน้าบัตรประชาชน แจ้งแก้ไข ได้ที่ นี่ คลิก

2.3 สำหรับตัวแทน Flash Home ที่ต้องการใบเสร็จรับเงินค่าขนส่ง ค่าอุปกรณ์ หรืออื่นๆ ให้ แจ้งผ่านทางนี้ คลิก 

3 ยอดเงิน ทางสำนักงานจะคืนกลับมาให้ผ่าน บาลานซ์ในระบบ BS 

กด ข้อมูลลงทะเบียนภาษี แล้วทำการกรอกข้อมูล และแนบไฟล์ให้ครบถ้วน

กดเรียกดู ถ้าสถานะ ผ่านการนุมัติ แล้ว FH จะสามารถ นำส่งเรียกเก็บ ผ่านฝ่ายบัญชีในแต่ะละเดือนได้

ตัวอย่างการกรอก ในฟอร์มรายเดือน สำหรับสาขาทั่วไปเท่านั้น กรณีไม่ออกใบเสร็จเอง 

กรอกข้อมูลสาขา ให้ถูกต้องทุกหัวข้อ รหัสสาขา ตามที่ปรากฏของสาขา เท่านั้น

สาขาที่ไม่ทราบชื่อกับ โค้ดสาขาตัวเอง ให้กดที่

กรณีมียอดอย่างใดอย่างหนึ่ง ร้านเลือกเพียงหัวข้อเดียว ถ้ามี2 ประเภท ให้เลือกทั้ง2 กรณีไม่ทราบให้กดเลือกตรวจสอบได้ที่โปรแกรมBS หัวข้ออินเซนทีฟ และ drop-off โดยกดวันที่ย้อนหลังไป 1 เดือน ถ้ามียอดขึ้นไม่ใช่ศูนย์ แสดงว่ามียอดค้างรับในหัวข้อนั้น