ERROR พัสดุไม่ใช่ของลูกค้ารายนี้

คำเตือนนี้เกิดจากการรับพัสดุบาร์โค้ดเล็ก ที่ใส่เบอร์จ่าหน้าผู้ส่งไม่ตรงกับเบอร์ผู้ทำรายการในแอพ ซึ่งเบอร์จ่าหน้าผู้ส่ง อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเบอร์Login ในระบบได้ 

การรับบาร์โค้ดเล็ก จะต้องคีย์รับจากเบอร์ผู้ทำรายการ เท่านั้น ให้สอบถามเบอร์จากลูกค้าอีกครั้งว่าใช้เบอร์Login ระบบแอพที่ทำบาร์โค้ดเล็กมา คือเบอร์อะไร

วิธีแก้ปัญหา

ให้สอบถามเบอร์ที่ใช้ล้อคอินระบบของลูกค้า หรือเบอร์ที่ปรากฏในuserของแอพ จริง ไม่ใช่เบอร์ผู้ส่งตามจ่าหน้า 

เบอร์แรกจะเป็นเบอร์user ไม่จำเป็นต้องตรงกับเบอร์จ่าหน้า ซึ่งจะเกี่ยวพันกับเชื่อมโยงกับระบบติดตามพัสดุ ในแอพ ระบบ COD ทั้งหมด จะอ้างอิงจากช่องนี้

เบอร์จากในระบบแอพ สามารถดูได้จาก 1เบอร์ที่ใช้ Login เข้าแอพของลูกค้า  หรือ 2 ดูจากในแอพได้เช่นกัน