ส่งคำร้อง หรือ ตอบคำร้อง (เรียกอีกชื่อว่า Ticket)

ระบบคำร้องเป็นระบบสำหรับใช้ในการสื่อสารภายใน กับสาขา หรือหน่วยงานต่างๆ โดยปกติแล้วFH จะสามารถประสานงานผ่าน Support ของ Flashhome ได้ในช่องทางสื่อสารนี้

ทั้งนี้กรณีมีข้อความส่งมาที่สาขา ที่เมนูรายการคำร้องจะมีสัญลักษณ์ตัวเลขขึ้นมาแสดงจำนวนคำร้องคงค้างของสาขา ณ ปัจจุบัน 

การส่งข้อความเพื่อสื่อสารภายใน ให้ใช้ภาษาที่กระชับ สั้นๆ ได้ใจความ สุภาพ

เมนู หัวข้อบริการสาขา >> รายการคำร้อง

การสร้างคำร้อง หรือส่งข้อความขอการประสานงาน ให้กด เพิ่ม 

กรณีขอความช่วยเหลือประสานงานทั่วไปจากส่วนกลาง ให้เลือก สาขา แผนก CS Flash home(18) เท่านั้น

กรณีต้องการประสานงานกับ Hubปลายทาง สามารถเลือกเป็นชื่อสาขาปลายทางได้ เพื่อประสานงานกับจนท.ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง

ห้ามเลือก สาขา ศูนย์บริการลูกค้า เพราะ FH ไม่ใช่ลูกค้าโดยตรง

ทำการกรอกข้อมูลที่เหลือ ใส่หัวข้อ และเลขพัสดุ ถ้ามี กดเลือกความเร่งด่วน แล้ว กดส่ง 

เป็นการจบขั้นตอนการส่งข้อความ

การตอบคำร้อง เมื่อสาขาหรือส่วนกลางส่งคำร้องมาที่สาขาFH สาขาFH มีหน้าที่ต้องรีบตอบกลับให้เร็ว

ตรวจสอบทั้งสองหัวข้อ คำร้องที่รอฉันตอบ และรายการคำร้องเปิด

กดคลิกดูรายละเอียดได้ที่ หัวข้อรายการคำร้อง จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้ตอบข้อความกลับ

การจัดการพัสดุติดปัญหา เพื่อปลดล๊อคพัสดุ

เมื่อการจัดส่งมีปัญหา พัสดุจะถูกล๊อค และมีคำร้องกลับมาที่สาขาFHต้นทาง

สาขา Flashhom มีหน้าที่ต้องประสานงานกับผู้ส่ง หรือลูกค้าของร้านค้าเพื่อยืนยันการ การจัดการกับพัสดุ ว่าให้ส่งต่อ หรือ แก้ไขการจัดส่งอย่างไร เข้ไปที่เมนู การจัดการพัสดุติดปัญหาของ FH

กรณียังติดต่อกับลูกค้าไม่ได้ ให้เลือก อยู่ระหว่างประสานงาน แล้วกดส่งก่อน เพื่อให้การจัดเวลาของระบบ ไม่หักเงินค่าปรับสาขา  ตอบหมายเหตุว่ารอประสานงาน  และเมื่อได้คำตอบจากลูกค้าแล้ว ให้ทำการกลับมาตอบอีกทีเพื่อปิดงานติดล้อคพัสดุชิ้นนั้นออก