วิธีการบันทึกใบเสร็จรายการพัสดุFH เป็นไฟล์ PDF

  1. เมื่อทำการคีย์รับรายการเสร็จแล้ว ให้ทำการกดเปลี่ยน เครื่องพิมพ์ เป็น Microsoft Print to PDF   กรณีไม่มี ให้โหลดติดตั้งโปรแกรม PDFCreatorได้ที่นี่ คลิก เมื่อลงเสร็จ ให้เลือกใช้ PDFCreator ในช่องเครื่องพิมพ์แทนได้เช่นกัน หรือ ดูวิธีแก้ปัญหาMicrosoft Print to PDF ได้ที่นี่ คลิก

2. ทำการเลือกขนาดกระดาษ 100x180mm

3 กดสิ้นสุดงาน แล้วทำการพิมพ์ใบเสร็จ ตามปกติ ระบบจะขึ้นหน้าต่างมาให้ทำการเซฟไฟล์ ให้ทำการตั้งชื่อไฟล์ และกดเซพ บันทึก

4. ไฟล์ที่ได้จะเป็น PDF ไฟล์ นำส่งให้ลูกค้าได้ ทางไลน์ โดยไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ

5. กดเปลี่ยนเครื่องพิมพ์กลับมาเป็น FlashExpress Printer และขนาด 100x75mm ก่อนคีย์รับงานต่อไป

6. กรณีต้องการให้เปลี่ยนไฟล์ PDF เป็น รูปJPG เพื่อให้เห็นในไลน์ได้ทันที ให้ทำการ แปลงไฟล์ PDF ได้ที่นี่ คลิก 

7 ทั้งนี้สามารถเลือกพิมพ์สลิปออกมาเป็นไฟล์ JPEG ได้ ผ่านโปรแกรมเครื่องพิมพ์จำลองออกมาเป็นไฟลรูป  เช่น โปรแกรม https://imageprinter.informer.com/

https://download.cnet.com/ImagePrinter-Pro/3000-18497_4-75906022.html

 

โหลดโปรแกรม ที่นี่