การจ่าหน้าพัสดุ

ผู้ใช้บริการ ควรเขียนจ่าหน้ากล่องและซองให้ถูกต้องชัดเจน ก่อนฝากส่งผ่านจุดบริการรับพัสดุแฟลช เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ และการส่งต่อไปยังปลายทางได้ถูกต้อง จุดบริการ Flashhome มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจ่าหน้าให้ถูกต้อง พร้อมทำการแก้ไขก่อน แล้วจึงบันทึกรับพัสดุเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้บริการ ควรเขียนจ่าหน้ากล่องและซองให้ถูกต้องชัดเจน ก่อนฝากส่งผ่านจุดบริการรับพัสดุแฟลช เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ และการส่งต่อไปยังปลายทางได้ถูกต้อง จุดบริการ Flashhome มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจ่าหน้าให้ถูกต้อง พร้อมทำการแก้ไขก่อน แล้วจึงบันทึกรับพัสดุเข้าสู่ระบบ 

การจ่าหน้าในปัจจุบันให้ปฎิบัติดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลผู้ส่ง ไว้ด้านซ้ายบน จำเป็นไว้ใช้สำหรับกรณีส่งคืน เมื่อมีปัญหาการจัดส่ง
 2. ข้อมูลผู้รับ ไว้ด้านขวาล่าง

ลำดับของที่อยู่

ให้เรียงตามลำดับดังต่อไปนี้ ถ้ามี และเพื่อความชัดเจน ให้ใช้ตัวย่อ เสมอ เพื่อความรวดเร็วในการอ่านของพนักงานขนส่ง ม.-หมู่  มบ.-หมู่บ้าน บ.บ้าน ซ.-ซอย ถ.- ถนน ต. – ตำบล อ.-อำเภอ จ.-จังหวัด

พยามให้มีคำที่ไม่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด และมองง่ายและชัดเจนที่สุด ไม่ลายตา และเว้นชัดเจน

แบบที่อยู่ทั่วไปตามลำดับดังต่อไปนี้

 • ชื่อผู้รับ เบอร์โทร
 • ชื่อบริษัท
 • บ้านเลขที่  – ให้ใส่เลขที่ขึ้นต้นได้เลย 
 • บ้าน (บ.)
 • หมู่ที่ (ม.)
 • ชื่ออาคาร /คอนโด > ชั้น  > เลขที่ห้อง
 • ซอย (ซ.)
 • หมู่บ้าน > ซอย / แยก
 • (คำอธิบาย จุดสังเกตุ ถ้ามี) เช่น ประตูสีเขียว  , ข้าง7-11 , หลังคาสีแดง
 • ถนน (ถ.)
 • ตำบล / แขวง
 • อำเภอ / เขต
 • จังหวัด
 • เลขไปรษณีย์

สิ่งที่มักจะใส่ผิด

 • ถนน แต่ใส่ เลขที่ ซอยไว้ด้านหลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *