สาขาปิดการจัดส่ง ชั่วคราว (สาขาปลายทาง) 29/10/21

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์ Covid-19 ทางแฟลชจะเปิดให้จัดส่งอีกครั้ง เร็วๆนี้ พัสดุที่อยู่ระหว่างการจัดส่ง จะถูกนำส่งให้ถึงปลายทางเร็วที่สุด พัสดุใหม่จะระงับการรับเข้าระบบเป็นการชั่วคราว จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
จำกัดการให้บริการพื้นที่ปลายทาง เนื่องจากผลกระทบของ สถานการณ์ Covid-19
รหัสพื้นที่วันที่กลับทำการปกติพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรหัสไปรษณีย์
PLG_SP-ปริก31/10/2021สงขลา สะเดา ,ปริก พังลา ทุ่งหมอ ท่าโพธิ์ เข้ามีเกียรติ 90170,90240,90120
SDO_SP-สะเดา3/11/2021สงขลา สะเดา ปาดังเบซาร์90120,90240

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *