โปรโมชั่น ส่วนลดค่าจัดส่ง10%

ส่วนลดค่าจัดส่งพัสดุให้แก่ลูกค้า ยาวๆตลอดปีเสือ 10% จากอัตราค่าบริการตามปกติ สำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักไม่เกิน 3 Kg และมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 60CM ได้ที่สาขาบริการ Flash Home

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *