พื้นที่ที่ได้รับผลกระทจัดส่งล่าช้า

ประกาศ การจัดส่งล่าช้าในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จึงอาจส่งผลให้การรับ-ส่งพัสดุเกิดความล่าช้ากว่าปกติ ทั้งนี้ แฟลช เอ็กซ์เพรส ยังคงเปิดให้บริการปกติในทุกพื้นที่ โดยจะรีบดำเนินการนำส่งพัสดุอย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุของท่านได้ที่แอปพลิเคชัน Flash Express แฟลช เอ็กซ์เพรส ขออภัยในความไม่สะดวกและขอให้ท่านก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย ?พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังนี้ – จังหวัด ชุมพร 1. สาขา TUG_SP-ทุ่งตะโก 2. สาขา SWI_SP-สวี 3. สาขา NSG_SP-นาสัก 4. สาขา LNS_SP-หลังสวน 5. สาขา 2CJM_BDC-ชุมพร 6. สาขา CJM_SP-ชุมพร 7. สาขา KNJ_SP-ขันเงิน 8. สาขา LMM_SP-ละแม 9. สาขา PHO_SP-พะโต๊ะ – จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. สาขา USM_SP-เกาะสมุย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *