วิธีการขอเพิ่มผู้ใช้งานระบบ

3ช่องทาง ในการขอรหัสทำงานเพิ่มเติม
 
 1. ส่งเรื่องผ่านช่องทาง คำร้อง ในระบบBS หัวข้ออื่นๆ ไปที่ส่วนกลาง CS Flash Home (18)  แจ้งขอuserเพิ่ม
 2. สามารถยื่นขอยูสเซอร์ผ่านช่องทางลิ้งค์นี้ได้ :คลิก ฟอร์มขอ USER Flash Home 
 3. ประสานงานจนท. ผู้ดูแลสาขา  เบอร์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสาขา ดูได้จากในระบบBS

การแก้ไขPassword ของแต่ละ user

ทำที่เครื่องที่เป็น user  หลัก (user แรกของสาขา)

แล้วกดตั้งรหัสผ่านใหม่ที่ด้านขวา

การย้ายที่ตั้งสาขา

FH จะต้องส่งเรื่องขออนุญาต การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาก่อนถึงจะย้ายได้ การย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือแอบเปิดนอกสถานที่ที่กำหนดไว้  มีความผิดร้ายแรงมีผลถึงการพิจารณายกเลิกสัญญาถาวรกับสาขานั้นได้ 

Email มาที่ : chanaporn_nan@flashexpress.com

เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. รูปถ่ายหน้าร้านใหม่
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสัญญาเช่าสถานที่
 4. รูปพิกัดที่ตั้งใหม่ในแผนที่ google map และ ตำแน่งโลเคชั่น

การโอนสิทธิ์ เปลี่ยนเจ้าของสาขา

FH เจ้าของเดิมจะต้องส่งเรื่องและเอกสารประกอบ แจ้งขอเปลี่ยนชื่อคู่สัญญา โดยมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท หักจากในระบบ บาลานซ์  ห้ามโอนกันเองก่อนได้รับอนุมัติ ทางFLAH HOME จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับสาขา 

การไม่ทำเรื่องโอนสิทธิ์แต่เปลี่ยนสิทธิ์เจ้าของแล้ว ผู้ถือสิทธิ์เดิมจะยังคงต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญา ความเสียหายต่างๆของพัสดุทุกประการ ความรับผิดชอบต่อภาษี ต่อไปจนกว่าจะส่งมอบเปลี่ยนสิทธิ์เจ้าของ

คำร้องขออนุญาตโอนสิทธิ์สาขาแฟลชโฮม

Email ติดต่อ มาที่ : chanaporn_nan@flashexpress.com

ส่งเอกสารตัวจริงมากที่ นางสาว ชนาพร นันท์นรี โทร 095-478-8523

Line : 0954788523

บริษัท Flash Express แผนก FlashHome อาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ชั้นที่ 7-8   เลขที่ 161 ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

 

เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย

 1. เอกสารคำร้องขอโอนสิทธิ์
 2. คู่สัญญาใหม่ เซ็นต์สัญญา กับ Flashhome ในสัญญาปกติ  คลิกโหลดสัญญาประเภททั่วไป DP
 3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน และผู้รับโอน
 4. สัญญาเช่าสถานที่ หลักฐานการครอบครองสถานที่บริการ สำเนาทะเบียนบ้าน 
 5. แผนที่ ตำแหน่งพิกัด google map
 6. รูปด้านหน้า สาขาบริการ

*ทุกหน้าของเอกสารต้อง มีการเซ็นต์ชื่อกำกับ ระบุหน้าซองว่า “เอกสารโอนสิทธิ์”