การเคลมค่าเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง

*ขั้นตอนการเคลมที่เร็วที่สุดคือ ลูกค้าทำการเคลมจาก Applicaiton Flash Express เพราะถือว่าเป็นคำร้องจากเจ้าของพัสดุโดยตรง ให้แนะนำวิธีนี้เป็นวิธีหลักที่ดีที่สุด

*การยื่นเคลม ต้องทำการยื่นเรื่องภายใน 7 วันหลังจากการเซ็นต์รับพัสดุแล้ว นับรวมวันหยุด

ช่องทางการยื่นเคลม พัสดุเสียหาย  เลือกได้ ดังนี้
1.ยื่นเคลมผ่าน APP Flash Express เมนู> ยื่นเคลม  ดูขั้นตอนได้ที่ด้านล่าง
 
2.ยื่นเคลมผ่านลิ้งก์นี้ https://user-ui.flashexpress.com/#/apply-payment/pno  (3-5วัน  หลังจากที่มีการติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับเรื่อง)
 
3.ผู้ส่งสามารถทำการยื่นเคลมผ่านอีเมล claim@flashexpress.com
 
 

เอกสารยื่นเคลม

【ประเภทสูญหาย】

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

3.แชทแสดงการซื้อขาย หรือใบสำแดงมูลค่าสินค้า

4.รูปภาพของสินค้าที่สูญหาย

หมายเหตุ : เงื่อนไขการรับประกัน เคลมตามจริง สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท (ไม่เคลมรวมค่าขนส่ง) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย บริษัทจะไม่รับเคลมหากพัสดุของท่านไม่ตรงตามข้อกำหนดของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถตรวจเช็คข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ

【ประเภทสินค้าเสียหาย】

1.หมายเลขพัสดุ

2.ชื่อเรียกสินค้า

3.มูลค่าของสินค้าที่เสียหาย

4.รูปภาพสินค้าที่เสียหายทั้งหมด หรือ เสียหายบางส่วน

5.รูปภาพของสภาพกล่อง/ซองสินค้าภายนอกทั้ง 4 มุม

6.รูปภาพแสดงการห่อหุ้มสินค้าภายใน รวมถึงการจัดวางสินค้าลงกล่อง

7.รูปภาพของสินค้าที่ได้รับความเสียหาย  

หมายเหตุ : เงื่อนไขการรับประกัน เคลมตามจริง สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท (ไม่เคลมรวมค่าขนส่ง) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย บริษัทจะไม่รับเคลมหากพัสดุของท่านไม่ตรงตามข้อกำหนดของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถตรวจเช็คข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ

【ประเภทสินค้าขาดหาย】

1.หมายเลขพัสดุ

2.ชื่อเรียกสินค้าที่ขาดหาย

3.มูลค่าของสินค้าที่ขาดหาย

4.รูปภาพของสภาพกล่องหรือซองสินค้าภายนอกทั้ง 4 มุม

5.รูปภาพหรือวิดีโอขณะแกะกล่องดูสินค้าภายในกล่อง (ถ้ามี)

6.รูปภาพการชั่งน้ำหนักของกล่องสินค้าที่ได้รับ (จำเป็น)

7.รูปของสินค้าที่ขาดหาย  

หมายเหตุ : เงื่อนไขการรับประกัน เคลมตามจริง สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท (ไม่เคลมรวมค่าขนส่ง) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย บริษัทจะไม่รับเคลมหากพัสดุของท่านไม่ตรงตามข้อกำหนดของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถตรวจเช็คข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ

– การเคลม แฟลชจะดำเนินการเคลมให้กับผู้ส่งเท่านั้น **
– ผู้ขอเคลมจะต้องเก็บสินค้าไว้กับตัวจนกว่าการเคลมจะเสร็จสิ้นหากเป็นกรณีสินค้าเสียหาย หากยืนยันอนุมัติการเคลม ทาง แฟลช มีสิทธิ์ในการเรียกคืนพัสดุจากลูกค้าทุกกรณี
– หากเอกสารครบถ้วน และบริษัทฯอนุมัติการชดเชย จะดำเนินการโอนเงินชดเชยให้กับลูกค้าเข้าบัญชีที่ระบุ หรือ App Flash Express
(ตรวจสอบได้ที่ หัวข้อ >ของฉัน > บัญชีของฉัน)
– หากเอกสารครบถ้วน และบริษัทฯไม่อนุมัติการชดเชย ให้ลองทำการยื่นซ้ำอีกครั้ง
 
กรณีซื้อประกันเพิ่มสามารถเรียกเคลมได้ตามยอดที่ระบุไว้ในประกันตอนแรก ตามเงื่อนไข
การรับประกันเท่านั้น โดยจะชดเชยสูงสุดไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ได้ตกลงไว้กับทางบริษัท ฯ การคุ้มครองข้างต้นจะไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าบริการจัดส่ง (กรณีสินค้าอยู่ในกลุ่ม สินค้าที่จำกัด หากเสียหาย ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 5000 )
 
 

ป้ายที่เกี่ยวข้อง

สินค้าบางกลุ่มอาจถูกจำกัดความรับผิดชอบ หรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย กรณีแพคสินค้ามาไม่เหมาะสมFlash Express สงวนสิทธิ์ในการรับเคลมค่าเสียหาย Flash Home สาขาที่รับเข้า หากพัสดุบรรจุมาไม่เหมาะสม อาจโดนปรับ และต้องรับผิดชอบจากความเสียหายได้