การคำนวนรายได้ของสาขา

ในโปรแกรม BS จะไม่มีการทำสรุปรายได้ให้กับสาขา สาขาจะต้องทำการสรุปรายได้ของสาขาเองโดยการดึงข้อมูลออกมาคำนวณ เพื่อหายอดสุทธิของสาขาด้วยตัวเอง 

สาขาFH สามารถดึงข้อมูลต้นทุนจากระบบได้ ผ่านเมนู ยอดเงินที่ใช้

ทำการเลือกช่วงเดือนที่ต้องการดึงข้อมูลย้อนหลังออกมา แล้วกด ค้นหาก่อน  จากนั้น กดปุ่ม Import เพื่อดึงข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel

และส่วนของรายได้ สาขาFHสามารถดึงข้อมูลจากระบบได้ ผ่าน เมนู สถิติ

ทำเช่นเดียวกัน เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ แล้ว ทำการกด ค้นหา แล้วกด Import เพื่อดึงข้อมูล Excel ออกมา

แนวทางการคำนวณ มีดังต่อไปนี้

รายได้ – ต้นทุน = กำไร

กรณีร้านไม่ได้ทำสรุปรายรับแต่ละวัน สามารถนำต้นทุนมาคำนวนหากำไรได้คร่าวๆจาก % ส่วนลดที่ได้รับ จากค่าจัดส่งได้เช่นกัน

 

ตัวอย่างการคำนวน 

  1. t
  2. t
  3. t
  4. t
  5. t
  6.