ตรวจสอบพัสดุตกค้างในระบบ

หลังการตัดรอบ ในแต่ละครั้ง ร้านต้องเช็คจำนวนการส่งมอบแก่ คูเรีย ว่าส่งมอบตรงกันกับที่ได้รับเข้ามาหรือไม่

การเช็คจำนวนคงค้างปัจจุบัน สามารถดูได้จากหลายช่องทางในโปรแกรม BS 

วิธีที่เร็วคือ 1 เข้าระบบBS กดคำสั่ง เรียกพนักงานFlash ในขั้นตอนการเรียกคูเรีย จะแสดงยอดคงเหลือ ในปัจจุบันของสาขา ให้ทำการนับยอดกับที่จำนวนพัสดุจริงว่าตรงกันหรือไม่

วิธีที่ 2 เข้าระบบ BS >> เมนู บริการสาขา >> หัวข้อ “เลขพัสดุที่ยังไม่ได้ปิดงาน” >> งานที่ค้างระบบตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป นับตั้งแต่คีย์รับพัสดุ จะเป็นงานที่จะโดนค่าปรับ นับเรียงปรับต่อชิ้น

กดที่หมายเลขในช่อง ระบบจะแสดงหมายเลขพัดุขึ้นมาให้ สาขาทำการตรวจสอบ หากมีรายการที่เป็นรายการยกเลิกการจัดส่ง หรือเรียกคืนพัสดุแล้ว ให้ทำการยกเลิกรายการพัสดุในระบบสถิติพัสดุได้