ขั้นตอนการจัดการเมื่อได้รับคำสั่งเข้าตรวจค้น

กรณีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรขอความร่วมมือ ในการเข้าขอตรวจสอบ จุดบริการให้ 

  1. ให้สาขาทำการเช็คขอหมายค้นก่อน กรณีไม่มีหมายค้น FHสามารถปฎิเสธการให้เข้าตรวจได้
  2. ทำการถ่ายรูปบัตรเจ้าพนักงาน ขอชื่อต้นสังกัด และเบอร์ติดต่อ อาจโทรติดต่อตำรวจท้องที่เพื่อทำการยืนยันตัวเจ้าพนักงานว่าเป็นตัวจริงหรือไม่
  3. แจ้งหัวหน้าผู้ดูแลพื้นที่ของแฟลชโฮมโดยทันที  (สาขาบริการควรมีเก็บไว้ โดยขอจากคูเรียเก็บไว้) หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสาขา เบอร์จากในระบบ กดที่บ้านสีฟ้าข้างโลโก้
  4. ส่งเรื่องแจ้ง support ผ่านระบบคำร้อง แบบคำร้องเร่งด่วน 
  5. เมื่อได้แจ้งแก่หัวหน้าพื้นที่ และ support แล้ว จึงเรียกให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพัสดุได้ ทั้งนี้กำหนดให้ พื้นที่ในการเปิดตรวจสอบพัสดุต้องอยู่ในบริเวณที่มีกล้องวงจรปิด หรือ ให้สาขาทำการถ่ายวีดีโอขั้นตอนการเปิดเก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างรัดกุม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ พรบ.ยาเสพติด ที่เกี่ยวข้องกับร้านรับพัสดุ

 
 
 
หน้าที่ของร้านแฟลชโฮมเพื่อการปฎิบัติงานให้ถูกต้องตามกฏหมาย
  • ร้านต้องทำการเช็คบัตรประชาชนลูกค้าทุกครั้และทำการเสียบบัตรอัพเดตข้อมูลลูกค้าเสมอว่าเลขบัตรประชาชนถูกต้องตรงกัน แม้ว่าเป็นลูกค้าประจำก็ต้องทำ
  • พยามสังเกตลูกค้า และกำหนดให้จุดแพคสินค้ามีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ
เมื่อเกิดเหตุขึ้นมา ร้านจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องทันที ซึ่งพบหลายสาขาเจอเหตุเข้า ตรวจค้นพัสดุเนื่องจากเหตุยาเสพติด หรือสินค้าผิดกฏหมายแล้วหลายเคส ซุกซ่อนมาในพัสดุ ห่อกับผ้า ใส่ในหนังสือ ปนมาในบรรจุภัณฑ์ขวด กล่องซ้อนกล่อง ใช้ชื่อปลอมส่ง
 
เพื่อป้องกันตัวเองของร้าน จึงไม่ควรละเลยการตรวจสอบบัตรประชาชนของลูกค้า และอัพเดตบัตรประชาลูกค้าเสมอ