ประกาศพื้นที่อุทกภัย จัดส่งล่าช้า

ประกาศ การจัดส่งล่าช้าในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จึงอาจส่งผลให้การรับ-ส่งพัสดุเกิดความล่าช้ากว่าปกติ ทั้งนี้ แฟลช เอ็กซ์เพรส ยังคงเปิดให้บริการปกติในทุกพื้นที่ โดยจะรีบดำเนินการนำส่งพัสดุอย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุของท่านได้ที่ แอปพลิเคชัน Flash Express แฟลช เอ็กซ์เพรสขออภัยในความไม่สะดวก และขอให้ท่านก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

?พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังนี้

– จังหวัด ชัยภูมิ

1. สาขา หนองนาแซง

2. สาขา ชัยภูมิ

3. สาขา จตุรัส

4. สาขา เทพสถิต

5. สาขา บำเหน็จนรงค์

– จังหวัดตาก

1. สาขา อุ้มผาง- จังหวัด นครสวรรค์

2. สาขา ไพศาลี

3. สาขา ท่าตะโก

– จังหวัดลพบุรี

1. สาขา โคกสำโรง

2. สาขา ลำสนธิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *