Category Archives: ข่าวสาร การขนส่ง

เกี่ยวกับสถานการณ์การขนส่งในระบบของแฟลชเอ็กเพลส

สาขาปิดการจัดส่ง ชั่วคราว (สาขาปลายทาง) 29/10/21

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์ Covid-19 ทางแฟลชจะเปิดให้จัดส่งอีกครั้ง เร็วๆนี้ พัสดุที่อยู่ระหว่างการจัดส่ง จะถูกนำส่งให้ถึงปลายทางเร็วที่สุด พัสดุใหม่จะระงับการรับเข้าระบบเป็นการชั่วคราว จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ จำกัดการให้บริการพื้นที่ปลายทาง เนื่องจากผลกระทบของ สถานการณ์ Covid-19 รหัสพื้นที่ วันที่กลับทำการปกติ พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รหัสไปรษณีย์ PLG_SP-ปริก 31/10/2021 สงขลา สะเดา ,ปริก พังลา ทุ่งหมอ ท่าโพธิ์ เข้ามีเกียรติ  90170,90240,90120 SDO_SP-สะเดา 3/11/2021 สงขลา สะเดา ปาดังเบซาร์ 90120,90240

การจ่าหน้าพัสดุ

ผู้ใช้บริการ ควรเขียนจ่าหน้ากล่องและซองให้ถูกต้องชัดเจน ก่อนฝากส่งผ่านจุดบริการรับพัสดุแฟลช เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ และการส่งต่อไปยังปลายทางได้ถูกต้อง จุดบริการ Flashhome มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจ่าหน้าให้ถูกต้อง พร้อมทำการแก้ไขก่อน แล้วจึงบันทึกรับพัสดุเข้าสู่ระบบ